Ellivuori Resort

Ilmesuunnittelu, Logosuunnittelu, Portfolio

Omistuksen vaihduttua Ellivuoren vapaa-ajan keskus kaipasi uudistusta ulkoasulle. Suunnittelin Ellivuori Resortin uuden ilmeen sisältäen tunnukset Resortille ja hotellille sekä väri- ja kuvamaailmojen konseptit. Kuvasin ohjeiston maisemakuvat.

AD | Markkinointi-  ja viestintätoimisto Propaganda