palvelut

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu tarkoittaa prosessia, jossa kehitetään ja muotoillaan uusia ideoita ja käsitteitä suunnittelun alalla. Se voi kattaa laajan kirjon suunnittelun osa-alueita, kuten tuote-, palvelu- tai visuaalista suunnittelua.

Konseptisuunnittelussa keskityn ensisijaisesti ideoiden kehittämiseen ja niiden testaamiseen ennen varsinaisen suunnitteluprosessin aloittamista. Konseptisuunnittelun avulla pyrin löytämään ratkaisuja erilaisiin suunnittelun haasteisiin, joita voidaan sitten jalostaa eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa  varsinaiseen suunnittelutyöhön.

Konseptisuunnittelu voi sisältää esimerkiksi ideoiden kirjaamista, luonnostelua, skenaarioiden laatimista ja käyttäjätestejä. Tavoitteena on luoda vahvoja ja innovatiivisia ideoita asiakkaalle, jotka ovat käyttökelpoisia ja käyttäjälähtöisiä.

Konseptisuunnittelun avulla voimme yhdessä kehittää brändi- ja markkinointistrategioita, tuote- ja palvelukonsepteja, sekä ratkaista monenlaisia suunnittelun haasteita.