palvelut

Visuaalinen suunnittelu on tärkeä osa viestintää ja brändin rakentamista. Se auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan vahvan visuaalisen identiteetin. Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme voi herättää tunteita, välittää tietoa selkeästi ja houkutella kohdeyleisöä.

Visuaalinen suunnittelu sisältää useita tekijöitä, kuten värien, typografian, kuvien, grafiikan ja taiton käytön suunnittelussa. Suunnitteluprosessini voi sisältää myös kuvien tai valokuvien valintaa, taustojen suunnittelua, logon suunnittelua ja brändin identiteetin kehittämistä. 

Tavoitteenani visuaalisessa suunnittelussa on luoda houkuttelevia ja toimivia visuaalisia ratkaisuja, jotka houkuttelevat katsojaa ja viestivät tehokkaasti asiakkaan sanomaa.

Suunnittelen esimerkiksi logoja, pakkauksia ja etikettejä, esitteitä, julisteita, verkkosivujen ulkoasuja, kirjojen taittoja ja laaja-alaisesti kaikkea mihin visuaalisuus liittyy.  

Konseptisuunnittelu tarkoittaa prosessia, jossa kehitetään ja muotoillaan uusia ideoita ja käsitteitä suunnittelun alalla. Se voi kattaa laajan kirjon suunnittelun osa-alueita, kuten tuote-, palvelu- tai visuaalista suunnittelua.

Konseptisuunnittelussa keskityn ensisijaisesti ideoiden kehittämiseen ja niiden testaamiseen ennen varsinaisen suunnitteluprosessin aloittamista. Konseptisuunnittelun avulla pyrin löytämään ratkaisuja erilaisiin suunnittelun haasteisiin, joita voidaan sitten jalostaa eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa  varsinaiseen suunnittelutyöhön.

Konseptisuunnittelu voi sisältää esimerkiksi ideoiden kirjaamista, luonnostelua ja skenaarioiden laatimista. Tavoitteena on luoda vahvoja ja innovatiivisia ideoita asiakkaalle, jotka ovat käyttökelpoisia ja käyttäjälähtöisiä.

Konseptisuunnittelun avulla voimme yhdessä kehittää brändi- ja markkinointistrategioita, tuote- ja palvelukonsepteja, sekä ratkaista monenlaisia suunnittelun haasteita.

Brändi-identiteetti kuvaa sitä, miten yritys tai brändi näkee itsensä ja miten se haluaa näyttäytyä ulospäin asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Se kattaa kaikki ne ominaisuudet ja piirteet, jotka muodostavat brändin persoonallisuuden ja erottavat sen muista brändeistä.

Brändi-identiteettiin kuuluu muun muassa brändin nimi, logo, värimaailma, fontit, äänimaailma, sloganit, arvot, tuotteet ja palvelut sekä niiden markkinointi- ja viestintäkeinot. Brändi-identiteettiin liittyy myös se, miten brändi kommunikoi ja millainen tunnelma tai fiilis se haluaa herättää asiakkaissaan.

Teen kuvituksia eri tarpeisiin. Olen totetuttanut laajoja kuvitussarjoja t-paitoihin, infografiikoita, ikoneja ja lukuisia kirjankansia. Pystyn varioimaan tyyliäni, mutta ominaisinta ja mieluisinta minulle on moderni retro.